طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در چند ماه آینده شاهد حضور محصولات بسافن در انگلیس، آلمان و ترکیه و روسیه خواهید بود.